BejelentésAz univerzum világa
Itt megtudhatsz néhány dolgot az univerzumról.

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.Keresés a honlaponÜzenőfal


Név:

Üzenet:Szavazás


Az űr

Mi emberek nem nagyon sokat tudunk a körülöttünk lévő világról. Nagyon még a földről se tudunk mindent. De próbáljuk megfejteni, a világ dolgait.
Ezeket a felfedezéseket itt ezen az oldalon összegyűjtök, bolygókról és csillagokról, hogy miként és hogyan jöttek létre.


ÍGY KEZDŐDÖTT

Az emberiséget már õsidõk óta foglalkoztatja az a kérdés, milyen a minket körülvevõ világ, milyenek a bolygók és a csillagok, hogyan lehetne eljutni hozzájuk? Elõdeink elképzeléseit a ránk maradt írásos és rajzolt emlékekbõl ismerhetjük. A mítoszok, melyek a képzeletre, a konkrét tapasztalatokra, a megfigyelések eredményeire támaszkodnak különbözõ korok, kultúrák emlékei. Vannak asztrális és kozmogónikus mítoszok, elõbbiek a csillagképek, csillagok és bolygók kialakulásával foglalkoztak, utóbbiak pedig a Föld történetét tárgyalják.

Az természetes, hogy az ismeretlent, valami ismert dologgal próbáljuk megmagyarázni. Õseink is ezt tették. A vadászó életmódot folytató törzsek állatokhoz kapcsolták a világegyetem kialakulását, felépítését. A szamojédok a világot több égre osztották fel és azt tartották, hogy a csillagok a felettünk elhelyezkedõ égbolton növekedõ fák gyökerei, melyek átütötték a mi egünket.

A bolygókat is ismerték. A sumér-akhád és antik mitológiában a Mars bolygót vörös színe miatt a háborúval hozták összefüggésbe. (lásd Mars, a háború istene)

Idõszámításunk elõtt 4 ezer évvel már konkrét asztronómiai ismeretekkel rendelkeztek õseink, és rendszeres megfigyeléseket folytattak. Különösen a Földközi-tenger medencéje körüli kultúrák és a nyugat-európai közösségek csillagászati ismeretei voltak számottevõek. A bolygók, csillagok mozgásának hatásait az emberiség sorsának alakulására vetítették, valamint az egyes emberek életével hozták összefüggésbe (jóslások, jövendölések és horoszkópok kialakulása). A legfõbb megfigyelõk a legképzettebb emberek, a papok voltak. Ismereteiket sokszor felhasználták embertársaik befolyásolására saját érdekük és a hatalom védelmében (áradások, nap- és holdfogyatkozások, üstökösök elõrejelzése az isteni akarat kifejezõdése). A megmaradt asszír táblák, agyaghengerek, a babilóniai szentélyek a stonehenge-i kõoszlopok mind az idõszámítás elõtti évezredek asztronómiai ismereteinek dokumentumai, képviselõi.

Az antik kultúrában a filozófusok, bölcselõk (Püthagorasz, Herakleitosz, Platón) a világot a rendezettség, a harmónia megvalósulásaként tisztelték. A ptolemaioszi világkép (a Föld a világmindenség közepe, geoucentrikus világkép) egészen Kopernikusz heliocentrikus (napközéppontú) világmodelljének kidolgozásáig az egyetlen elfogadott magyarázata volt a világegyetem felépítésének. Ehhez az egyház is hozzájárult, mert görcsösen ragaszkodtak a geocentrikus világkép elvéhez, és az inkvizíció eszközeivel próbálta a vallás és saját hatalmát megtartani.


Hírek
Az oldal

Az oldal még szerkesztés alatt van. Befejezve: Föld, Hold, Mars, Merkúr, Fekete lyukak! Még több is lesz!

tovább >>
Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!